Mgr. Marta Zaťková, PhD.

Mgr. Marta Zaťková, PhD.

Absolventka magisterského (1999) a doktorandského (2003) štúdia Psychológie na UKF v Nitre, kde aktuálne pôsobí na pozícii vedúcej Katedry psychologických vied. V prednáškovej aj odbornej činnosti sa venuje pracovnej a organizačnej psychológii, je autorkou odborných publikácií z oblasti manažmentu práce s ľuďmi v organizácii. V praxi sa venuje systemickej psychoterapii, koučingu a oblasti tréningov zameraných na zvyšovanie úrovne manažérskych kompetencií.