Ing. Marcel Veršovský, MBA

Ing. Marcel Veršovský, MBA

Absolvent MBA OUBS Milton Keynes, člen britskej CIPD s dlhoročnou obchodnou a manažérskou praxou. Odborník pre rozvoj tímovej spolupráce a vedenia ľudí, vodcovstva so skúsenosťami práce HR business partnera v nadnárodnej firme. Skúsenosti v oblasti HR procesov ako nábor a výber pracovníkov, riadenie výkonnosti, rozvoj zamestnancov, odmeňovanie, talent manažment. Má skúsenosti s koučingom a rozvojom manažérskych zručností líniových ako aj top manažérov. Vedúci tímu špecializovaného na rozvoj obchodu a marketingu, skúsený tréner pre rozvoj komunikačných a predajných zručností na základe 10 ročnej skúsenosti v predaji.