Mgr. Peter Pálka

Mgr. Peter Pálka

Erickson kouč s praxou vrcholového manažéra v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Má výcvik v eriksonovskom transformačnom koučingu a je certifikovaný NLP Master Practitioner. Ukončil štúdium MBA na diplomovej úrovni. Vyštudoval andragogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a sociálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Má 6 ročnú prax v oblasti bankovníctva na úrovni stredného manažmentu. Jedenásť rokov pôsobil ako člen vrcholového manažmentu v pozícii HR manažéra v jednej z najväčších slovenských IT spoločností, kde zároveň pôsobil ako tréner, kouč a senior konzultant pre oblasť riadenia ľudských zdrojov.