Ing. Peter Mižík, MBA

Ing. Peter Mižík, MBA

Absolvent Českého vysokého učení technického v Prahe. Po štúdiu na York University v Toronte (Kanada) a ukončení MBA štúdia na Open University Business School (OUBS) v Milton Keynes (Veľká Británia) pracoval na rôznych pozíciách v útvaroch manažmentu ako finančný riaditeľ, námestník generálneho riaditeľa alebo riaditeľ spoločnosti, hlavne v oblasti informačných a komunikačných technológií. Pôsobil ako vedúci kurzu Riadenie financií a informácií OUBS pre Slovenskú a Českú republiku. Podieľal sa na obsahovej, metodickej príprave a vedení odborných seminárov z controllingu pre vrchných prednostov Českých drah a seminárov finančného riadenia pre manažment v spoločnostiach Zentiva, Kraft Foods, Varroc Lighting a ďalších. Externe učí na Ekonomickej univerzite v Bratislave v MBA programe Franklin University (Ohio, U.S.A). Profesionálne sa venuje riadeniu výkonnosti so zameraním na personálny controlling.