Ing. Csaba Farkaš, PhD., MBA

Ing. Csaba Farkaš, PhD., MBA

Key Account Manager spoločnosti Evident Value, manažuje rozvoj obchodu a marketingu. Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a štúdia MBA OUBS Milton Keynes. Svoju doktorandúru obhájil v odbore elektroenergetika. Má 19 ročnú inžiniersku, obchodnú a manažérsku prax. Špecializuje sa v oblastiach stratégie firmy a produktivity firemných procesov.