praktické manažérske riešenia
Stratégia je aktívne hľadanie a riadenie vašej firemnej budúcnosti. Chcete sa dostať zo situácie, keď vás vaša konkurencia poráža? Hľadáte odpoveď, na čo by ste sa mali sústrediť, aby konkurenčný boj vyhrali? Aké zdroje vrátane schopností, vedomostí a zručností kľúčových pracovníkov potrebujete pre realizáciu možnej konkurenčnej výhody?

Strategický scenár

Pre vás a s vami pripravíme strategické možnosti budúceho vývoja v oblasti technológií, zákazníckych potrieb, kvality ľudských zdrojov a zmien v externom prostredí. Výsledkom bude váš reálny strategický scenár s kritickými faktormi úspechu, na ktorých postavíte svoj biznis. Súčasťou scenára budú konkrétne funkčné stratégie pre praktické dosiahnutie vašich cieľov.
Podmienkou úspechu je schopnosť dosiahnuť dohodu na tom, kam sa vo výhľade nasledujúcich rokov chcete dostať. Nepreberáme vaše manažérske kompetencie, ale vedieme vás a váš tím krok za krokom k formulácii a následnej realizácii vašej konkurenčnej stratégie.

Priebeh spolupráce:

Úvodným krokom je nezáväzné konzultačné stretnutie, aby sme vzájomne pochopili svoje očakávania a možný prínos zo spolupráce. V prípade záujmu pripravíme krátku vstupnú analýzu, zásluhou ktorej pripravíme spoločný úvodný strategický workshop. Jeho výsledkom bude spoločná dohoda, ako spolu pripravíme a zrealizujeme reálny strategický scenár s kritickými faktormi vášho úspechu. Súčasťou riešenia je praktický, merateľný strategický plán rozvoja firmy (tzv. strategická cestovná mapa - roadmap) vybraných aktivít pre dosiahnutie vašej konkurenčnej výhody.

Výhody spolupráce:

  • jasná predstava a plán smerovania firmy
  • schopnosť dosahovať konkurenčnú výhodu
  • naštartovanie udržateľného rozvoja firmy a jej ziskovosti

Naviac v spolupráci s naším partnerom z medzinárodných projektov stratégie vám sprostredkujeme foresight - poznanie, ako sa bude vyvíjať váš business vo výhľade nasledujúcich rokov.

Chcem vedieť viac
VIAC

Mapa stratégie

Pre dosiahnutie úspechu vaša firemná stratégia musí byť praktický, merateľný plán vybraných aktivít pre dosiahnutie konkurenčnej výhody.

Spoločne s vami pripravíme cestovnú mapu (roadmapping) vami vybranej stratégie, navrhneme architektúru sledovania a vyhodnocovania celej iniciatívy a spoločne budeme vám na nablízku pri realizácii celého projektu.

Chcem vedieť viac
VIAC

Radi sa podelíme o naše dlhoročné konzultačné skúsenosti. Ak máte záujem o nezáväzné konzultačné stretnutie a prediskutovanie si možností riešenia vašich firemných a manažérskych problémov, neváhajte a kontaktujte nás."

Tím Evident Value

© 2014 reklamná agentúra ENTERPRISE