praktické manažérske riešenia
Dnes pri dostupnosti množstva manažérskych techník a prístupov rozhoduje vaša osobnosť manažéra. Vaša schopnosť rozvíjať manažérske zručnosti a zvyšovať motiváciu, hlad po úspechu vášho manažérskeho tímu. Jedným slovom vaša manažérska profesionalita.

Manažérske tréningy

Pre ľahké dosahovanie vašich osobných a tímových cieľov vám ponúkame intenzívne manažérske tréningy.
Vysokú efektivitu tréningov vieme podporiť už v úvode našej spolupráce vypracovaním vašich individuálnych rozvojových plánov.
Súčasťou tréningového cyklu je záverečné hodnotenie schopností a zručností účastníkov, meranie pridanej hodnoty vami získaných zručností. Pre udržanie vašej vysokej výkonnosti po absolvovaní tréningového cyklu vám ponúkame osobnostný koučing. Prinesie vám sústredenie sa na efektívne využívanie vašich nových schopností a zručností.

Možné vybrané témy vašich manažérskych tréningov:

 • vedenie ľudí a motivácia k zvýšeniu výkonnosti (ako mám riadiť ľudí, čo mňa a mojich ľudí motivuje a ako to môžem využiť)
 • riadenie zmien, techniky a prístupy
 • riešenie zložitých problémov, praktické riadenie rizík a krízových situácií
 • komunikácia pre manažérov a efektívne riešenie konfliktov
 • riadenie času a vedenie porád
 • efektívne delegovanie a manažérske poradenstvo
 • vedenie hodnotiacich rozhovorov
 • výber ľudí a budovanie vysokovýkonných manažérskych tímov
 • vyjednávanie pre manažérov
V prípade vášho záujmu pripravíme rozsah a obsah na mieru vašich rozvojových potrieb.

Prínosy pre vás:

 • inšpirácia pre vlastné riešenia situácií a problémov, ktoré stoje pred vami ako manažérmi, testovanie nových postupov
 • aktívny tréning vašich manažérskych zručností v modelových situáciách pod dohľadom skúsených lektorov
 • uvedomenie si potreby vášho manažérskeho rozvoja a jeho riadenia


Chcem vedieť viac
VIAC

Rozvoj obchodu a marketingu

Ponúkame vám rozvojové programy pre zlepšenie vášho obchodu a marketingu. Na základe krátkeho hodnotiaceho a rozvojového centra pripravíme individuálne tréningové plány pre vašich obchodníkov a pracovníkov front office. Po ukončených tréningových cykloch vyhodnocujeme nimi získané zručnosti formou "mystery shoppingov".
Špeciálne druhy tréningových aktivít máme pripravené na mieru klientov hľadajúcich tréningy pracovníkov call centier. Okrem praktických tréningových aktivít vám vieme pomôcť s prípravou a zavedení scenárov pre pracovníkov call centier. Aj súčasťou toho cyklu tréningu je vhodná forma individuálneho hodnotenia účastníkov kurzu na záver.

Vybrané témy tréningov obchodníkov:

 • Nové formy predaja a hľadanie príležitostí
 • Bariéry myslenia pri hľadaní nových foriem obchodu
 • Základy obchodnej komunikácie a umenie kladenia otázok,
 • Základné obchodné zručnosti
 • Osobnostné predpoklady a motivácia
 • Telefonická komunikácia v praxi
 • Základy vyjednávania
 • Akčný plán - čo urobíme a ako to kontrolovať a sledovať

Prínosy pre vás:

 • individuálny prístup šitý na mieru osobnosti obchodníka
 • aktívny tréning obchodných zručností v modelových situáciách pod dohľadom skúsených lektorov
 • vedenie a hodnotenie v procese predaja


Chcem vedieť viac
VIAC

Programy manažérskych vedomostí (interné MBA)

Manažérska profesionalita je výsledkom neustáleho zdokonaľovania sa počas dennej práce s ľuďmi. Preto úlohou firmy je pripravovať manažérov pre tento rozvoj cez svoje interné manažérske programy. Ponúkame vám spoluprácu pri budovaní týchto programov.
Naši lektori a tréneri ako absolventi a lektori zahraničných MBA programov vám pomôžu pripraviť interný manažérsky lektorský a mentorský program. Prínosom tohto programu bude priame spojenie skúseností vašich manažérov ako interných lektorov (mentorov) a skúseností našich konzultantov z množstva úspešných konzultačných aktivít. Výsledkom tohto spojenia bude priestor pre zavádzanie a testovanie nových manažérskych postupov a metód priamo do života firmy.

Vybrané témy:

 • finančný manažment pre nefinančných manažérov
 • vzťahový marketing
 • procesné/projektové riadenie
 • riadenie výkonnosti a zmeny
 • budovanie učiacej sa organizácie a kultúra firmy

Interný rozvojový program je súčasťou talentmanažmentu ako nástroja zvyšovania efektivity vašej firmy.

Chcem vedieť viac
VIAC

Koučing ľudí a tímov

Koučing manažérov a tímov je o odstraňovaní osobných bariér, ktoré nám bránia v dosahovaní vašich osobných a tímových cieľov.
Naši skúsení profesionálni kouči, absolventi Erickson College (The Art and Science of Coaching) a NLP Institute (NLP Coaching - NLP Masters Practitioners) vám pomôžu znovu reštartovať vašu osobnú výkonnosť a dosiahnuť úspech v tom, čo je pre vás a vašu kariéru rozhodujúce.

Pre dosahovanie výkonnosti tímov vám ponúkame koučovanie tímov, spôsoby a techniky, ktorými vieme naštartovať ich produktivitu. Tu odporúčame podobne ako v prípade jednotlivcov úvodné hodnotenie tímu a vypracovanie jeho rozvojového programu, uvedomenie svojho potenciálu pre dosahovanie spoločných cieľov.

Chcem vedieť viac
VIAC

Manažéri, ktorí nedokážu jasne zadať úlohy, obávajú sa predávať právomoci, nie sú schopní svojich spolupracovníkov pozitívne motivovať, prinášať im inšpiráciu,získať si ich dôveru alebo vytvoriť tím,sú pre svoj podnik záťažou..."

(Peter Drucker)

© 2014 reklamná agentúra ENTERPRISE