praktické manažérske riešenia
Nízka produktivita procesov, množstvo úzkych miest a neriadených procesných rizík sú rozhodujúce faktory vašej nízkej ziskovosti. Chcete zásadne zvýšiť ich produktivitu? Získať jasný a merateľný prehľad o ich výkonnosti ? Chcete ich prepojiť s vašimi strategickými cieľmi a získať vysokú konkurečnú schopnosť?

Produktivita procesov

Nastavíme produktivitu vašich procesov s vami vybranou firemnou stratégiou a jej cieľmi. Napr. ak je vaším cieľom zvýšiť rýchlosť odpovede na požiadavky klienta, pripravíme spoločne procesy s vysokou časovou priechodnosťou.
Kľúčovou pri produktivite procesov je kvalita ich riadenia. Pri ich dizajne kladieme dôraz na kompetenčné a osobnostné charakteristiky vašich vlastníkov procesov, ich výber a osobnú motiváciu. Proaktívnym riešením "ľudskej stránky designu procesov" vieme vám zvýšiť produktivitu o 18 - 20% oproti prísne technologickému riešeniu.

Špeciálnou ponukou pre vás je dizajn procesov obchodu a marketingu, príprava a zavádzanie CRM (Customer Relationship Management). V prípade potreby pripravíme pre vás procesné call centrá s našou tréningovou podporou.

Chcem vedieť viac
VIAC

Riadenie procesných rizík a úzkych miest procesov

V prípade nízkej výkonnosti vašich procesov pripravíme pre vás procesný audit s jasnou diagnózou súčasného stavu. Poskytneme vám alternatívne riešenia a podporu pri vami vybranom zlepšení ich súčasného stavu.

Súčasne pripravíme pre vás mapu procesných rizík aj s programom, ako ich efektívne riadiť.

Chcem vedieť viac
VIAC

Radi sa podelíme o naše dlhoročné konzultačné skúsenosti. Ak máte záujem o nezáväzné konzultačné stretnutie a prediskutovanie si možností riešenia vašich firemných a manažérskych problémov, neváhajte a kontaktujte nás."

Tím Evident Value

© 2014 reklamná agentúra ENTERPRISE