praktické manažérske riešenia
Ako klient ste jedinečný, preto riešenia hľadáme na mieru situácie, v ktorej sa nachádzate. V rozsahu potrebnom pre dosiahnutie praktického manažérskeho výsledku. Súčasťou spolupráce je úzky vzťah a dôvera medzi nami, bez ktorej nie je možné dosiahnuť očakávaný úspech.

V prípade nášho úspešného úvodného stretnutia spravidla spoločne zrealizujeme vstupnú analýzu s prezentáciou konkrétnych krokov, ktoré sú potrebné pre vaše konkrétne riešenie.

Rozsah a intenzita riešení je rôzna - od krátkej konzultačnej iniciatívy po stálu konzultačnú podporu, ktorú už viac ako desať rokov poskytujeme našim stálym klientom (YIT Reding a.s., SAG Elektrovod, a.s.).

Efektivita ľudských zdrojovStratégia firmyProduktivita firemných procesovRozvoj ľudí a tímovPodpora manažérskeho rozhodovania

V roku 2003 sme spoločne zrealizovali poradenský projekt zameraný na tvorbu stratégie a na zmenu procesného riadenia našej akciovej spoločnosti.
Priame finančné prínosy projektu sú:
-  priama úspora osobných
   nákladov vo výhľade roka
   vo výške 22,130 mil. Sk
-  zvýšenie produktivity
   práce na 1 zamestnanca
   v nasledujúcom roku
   o 352 tis Sk/rok
Vo tomto vyjadrení nie sú započítané ďalšie ekonomické prínosy súvisiace s reštrukturalizáciu spoločnosti a outsourcingom vyčlenených aktivít nesúvisiacich s hlavnou činnosťou organizácie.
Spoluprácu, ktorá prebieha od roku 2003 doteraz hodnotíme ako prínosnú a vysoko profesionálnu s jasnými a preukázateľnými výsledkami pre klienta. "

Ing. Alexander Kšiňan,
generálny riaditeľ,
SAG Elektrovod a.s.,
Bratislava 10.3.2014Partneri:
© 2014 reklamná agentúra ENTERPRISE