praktické manažérske riešenia
Ľudia vo firme sú vaším najcennejším kapitálom. Chcete zásadne zvýšiť ich efektivitu? Mať jasný a merateľný prehľad o ich výkonnosti a potenciáli? Získať motivovaných ľudí bez preplácania, schopných a oddaných spoločne budovať váš jedinečný biznis?

Personálny controlling

Podľa našich dlhoročných skúseností a z renomovaných výskumov vieme, že vo väčšine firiem je možné zvýšiť efektivitu ľudských zdrojov minimálne o 20%. A to nielen znížením a zoštíhlením firmy, ale hlavne zvýšením potenciálu ľudí. Na druhej strane ide o vysokú, merateľnú návratnosť vašej investície.

Priebeh spolupráce:

Úvodným krokom je nezáväzné konzultačné stretnutie, aby sme vzájomne pochopili svoje očakávania a možný prínos zo spolupráce. V prípade vášho záujmu pripravíme vstupnú analýzu, ktorá na reálnych číslach ukáže potenciál možného zlepšenia a potrebné kroky k jeho naplneniu.
V rámci realizácie projektu nepreberáme vaše manažérske kompetencie, ale vedieme vás a váš tím krok za krokom k dosiahnutiu očakávanej efektivity. V priebehu spoločne dokumentujeme prínosy a aktívne hľadáme ďalšie možné zlepšenia. Výška našej odmeny závisí od hodnoty, ktorú spoločne tvoríme.

Výhody spolupráce:

  • praktická realizácia vašej stratégie cez efektivitu ľudských zdrojov
  • zásadné zníženie personálnych nákladov
  • poznanie potenciálu pracovníkov a ich presné zameranie rozvoja
  • nastavenie motivácie ľudí bez ich preplácania
  • aktívna pomoc výbere kľúčových zamestnancov


Chcem vedieť viac
VIAC

Talent manažment

Vo väzbe na vašu firemnú stratégiu vám vieme pomôcť pri výbere, rozvoji a podpore manažérov vhodných pre získanie vašej konkurenčnej výhody. Využitím dlhoročných skúseností našich pracovných psychológov, trénerov a koučov ponúkame spoluprácu pri budovaní vášho strategického kariérneho rozvoja. Ide o vašu vysoko návratnú dlhodobú investíciu do efektivity ľudských zdrojov a vašej ziskovosti.

Priebeh spolupráce:

Predpokladom pre spoluprácu je vaša potreba dosiahnuť konkurenčnú výhodu cez zásadné zvyšovanie kvality vášho manažmentu. Ak máte o to záujem pripravíme s vami spoločný projekt. V jeho úvodnej fáze, vo vstupnej analýze ukážeme na faktoch potenciál možného zlepšenia a postupy, ktorými vieme spoločne garantovať merateľné zvýšenie kvality vášho manažmentu. V rámci realizácie projektu nepreberáme vaše manažérske kompetencie, ale vedieme spoločný tím a spoločne dokumentujeme prínosy zlepšenia. Výška našej odmeny závisí spoločne vytváranej hodnoty.

Výhody spolupráce:

  • získanie konkurenčnej výhody zvýšením kvality vašich manažérov
  • poznanie ich potenciálu a presné zameranie ich rozvoja
  • nastavenie motivácie vo vzťahu k ich dosahovanej kvalite
  • aktívna pomoc pri výbere a rozvoji vašich kľúčových manažérov


Chcem vedieť viac
VIAC

Na rozvojový manažérsky projekt "Talent manažment" som dostal pozitívne ohlasy od účastníkov, ktorí vysoko hodnotili skutočnosť, že boli do takéhoto projektu zaradení. V ich hodnoteniach bola vysoko oceňovaná odborná erudovanosť lektora, komplexný pohľad na problematiku manažovania, nový prístup ku príprave a rozvoju potenciálnych lídrov a manažérov a praktický význam pre efektívnu kooperáciu tímov v rámci procesného usporiadania spoločnosti."

Ing. Juraj Ivasuk, manažér riadenia ľudských zdrojov, SAG Elektrovod, a.s., Bratislava

© 2014 reklamná agentúra ENTERPRISE